Öncelikle bilim felsefesi hakkında açıklama yapmak için bilim ve felsefe kavramlarını açıklamak gerekir. Bilim kavramını güncel Türk Dil Kurumu sözlüğünde incelediğimizde sözlük bilimi bize evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim olarak tanımlamıştır.

Buradan da yapacağımız çıkarımla bilim deneye dayanır ve gerçeğin peşindedir, içinde bilme isteğini barındırır. Felsefe kavramına baktığımızda ise bu kelimenin kökü Latincedir ve aramak, peşinden koşmak anlamına gelen phileo ve bilgi anlamına gelen sophia kelimelerinden türemiştir. Dolayısıyla kelime kökeninden anlam çıkarmaya çalıştığımızda bilginin peşinde olmak, bilgiyi aramak gibi kavramlara ulaşırız.

Bilim Felsefesi Hakkında

Bilim Felsefesi

Yukarıda yaptığımız kavram açıklamalarından da yola çıkarak bilim felsefesi, bilimin ne olduğuyla ilgilenen, bilimsel teorileri değerlendiren, bilimsel bilgi üzerinde düşünmeye, sorgulamaya sevk eden ve gerçeğe ulaşma çabası içerisinde olan bir felsefe alt dalıdır. Tarihe baktığımızda ilk filozofların bilimle uğraştığı görülmüştür. Özellikle matematik, fizik, astronomi gibi alanlarda araştırma yapılmıştır.

Dinin insan hayatına etkisinin artmasıyla ise özellikle orta çağda bilimsel çalışmalar güçlü bir şekilde hız kesmiştir. Rönesans ve reformlardan sonra bilim tekrar hız kazanmaya başlamış, Fransız İhtilalinden sonra ortaya çıkan özgürlükçü ve eşitlikçi anlayış bilimsel çalışmaları destekler nitelik kazanmıştır. Özellikle soğuk savaş döneminde SSCB ve ABD arasındaki rekabet bilime yansımış be bilim bu dönemde büyük atılımlar gerçekleştirmiştir.

Bu gelişmelerden sonra bilim üzerine düşünme, sorgulama etkinliği artmıştır. Bilim felsefeye yardımcı olmuştur, ulaştığı bilgiler felsefeye yön kazandırmıştır. Felsefe ise yeni sorular yaratarak bilimin konusunun genişlemesini sağlamıştır.Filozoflar tabi ki de bilime yönelik düşüncelerini ve açıklamalarını dile getirdiklerinde ayrıldığı noktalar oldu ve bilime farklı bakış açıları geldi.

Bilim farklı yönlerden ele alındı. Ürün olarak bilimi incelediğimizde bu görüşü savunanların bilimi, bilimle uğraşan kimsenin yaratıcılığı ve çalışması sonucu ortaya çıkan ürün olarak ele almışlardır. Bu görüşün başlıca savunucuları Carnap ve Reichenbach’tır. Etkinlik olarak bilim ise bilimi bir topluluğun etkinliği olarak ele alır.

Başlıca savunucusu T.Kuhn’dur. Bilim felsefesinde klasik görüşe göre ise bilimsel yöntem sabittir ve kendine katarak ilerler. Bu görüş Comte ‘ un pozitivizmi ile temsil edilir. Tabi ki de bu görüşlerin hepsi de eleştirilmiştir.Bu yazıyı sonuçlandıracak ve kısa, öz şeklinde açıklayacak olursak her şey üzerinde düşündüğü gibi bilim üzerinde de düşünmüştür.

Bilim geliştikçe ve büyüdükçe bilim felsefesinin alanı genişleyip bir alt felsefe dalı haline gelmiştir. Bilim Felsefesi Hakkında birçok düşünür farklı düşünceler ortaya koymuştur ve bu düşünceler hem bilimin hem de felsefenin gelişmesini sağlamıştır.

 

Demir latince “ferrum” kelimesi ve “Fe” sembolü ile gösterilen 26 atom numarasına sahip metal bir elementtir. Demir dünyamızın manyetik alanına katkısı ve uzaydan gelen radyasyonu önlemesi açısından önemli elementtir.

Demir uzayda çok bulunan elementler arasındadır. Demirin dünyaya gelişi hakkında tahmin edilen yerkürenin göktaşı bombardımanına maruz kalması ve demirin bu şekilde dünyamızın kabuğuna yerleşen element olmasıdır. Demir maddesi insanlık için son derce önemli bir metaldir.

demir neyden yapılır

Medeniyetin ilerlemesine sağladığı faydanın yanında günümüzde sanayinin ve endüstrinin en temel hammaddelerinden biridir. Günlük hayatımızda birçok sahada kullanılmaktadır. Hemen hemen bütün teknolojik gelişmenin ilerlemenin temelinde demirden elde edilen makine ve aletlerin kullanımı rol oynamıştır denilebilir. Peki demir neyden yapılır? Demir metalini element olarak bulmak oldukça zordur. Metelik demir elde etmek için demir cevherine kimyasal indirgeme kullanılır. Bu sayede cevher temizlenerek demir elde edilir. Demir çelik yapımında da kullanılmaktadır. 1420-70K ısıda eritilen demir yüzde 90 oranında demir ve yüzde 35 oranında karbon ortaya çıkmaktadır.

Dikkat yaşadığımız çağın teknolojik gelişmeleri göz önüne alındığında oldukça kolay dağılabilen bir özelliğe sahiptir. Bu bakımdan dikkat nasıl toplanır? konusu önem arz etmektedir. Özellikle sınav stresi taşıyan öğrencilerin ders çalışırken dikkatlerini toplamaları gittikçe zorlaşmaktadır. Bunun en temel sebebi ortamda birçok uyarıcının bulunuyor olmasıdır.

dikkat nasıl toplanır

Bu nedenle öncelikle dikkatinizi dağıtacak faktörlerden kendinizi uzak tutmaya çalışmalısınız. Bir konuya çalışırken, makale okurken eğer aynı ortamda açık olan bir televizyon ya da radyo varsa kendinizi işinize konsantre etmeniz güçleşecektir. Beyin aynı anda iki şeye odaklanmada zorluk çekeceğinden hiçbir şeyi tam anlamıyla yapamamış olursunuz.

Yaptığınız her ne ise onu alışkanlık haline getirmeye çalışın. Böylelikle beyniniz o işi yapmanız gerektiğini yaptığınız tekrarlar sonucunda öğrenecektir ve siz artık kendiliğinizden o işe odaklanmaya yöneleceksiniz. Ayrıca çalıştığınız ortamın havasının güzel, temiz olmasına dikkat edin. Bu gibi faktörler sizi başka alanlara yöneltme riski taşır. Son olarak açlık durumunuza da dikkat etmenizde fayda var. Ne hemen yemekten sonra masanın başına oturun ne de çok açken. Beyninizin başka şeylere odaklanmasını gerektirecek ihtimalleri ortadan kaldırın.

Temiz bir çevre, temiz bir yaşanılan yer hayal edilen bir gerçektir. Toplu yaşama yerlerinde, örneğin piknik alanlarında, sahil kenarlarında herkes kullanmak istediği alanın temiz olmasını ister. Bazı işletmeler bunu yazıya dökmüştür: Nasıl bulmak istiyorsan öyle bırak. Ne kadar anlamlı bir yazıdır. Senden sonra o bölgeyi kullanacak binlerce insan var ve eğer sen nasıl bırakırsan o bölgeyi senden sonra gelecek insanlar da öyle bırakmayı bir borç bileceklerdir. Askerlik hizmetinde, her alanda olduğu gibi çöp kavramında da bir disiplin vardır. Her birliğin sahip olduğu bir mıntıka bölgesi vardır. Sabah, öğle ve akşam sürekli bölgelerin çöp temizliği yapılır. Yapmayan birlikler cezalandırılır. Böylece yaşanılan yerde tertemiz bir çevre hâkim olur.

çöp nasıl toplanır

Ülke olarak çöp temizliği hakkında biraz geri kaldığımız bir gerçektir. Evlerimizde işyerlerimizde çöplerimiz çöp tenekelerine atılmalıdır. Seyahat esnasında yola çöplerimiz atılmamalıdır. Çocuklarımız anne babaları tarafından çöp disiplini konusunda eğitilmeli ve örnek olunmalıdırlar. Okulda öğretmenlerimiz, çöp nasıl toplanır? konusu hakkında daha çok uygulama yaptırmalıdırlar ki, daha temiz bir çevreye ve ülkeye sahip olabilelim.

İş hayatında önemli yerlerde olan insanlar, faaliyetlerini planlamak, toplantılarını hatırlatmak ve buna benzer işlerinin takip edilmesi adına mutlaka bünyelerinde bir sekreter bulundururlar. Aslında zor bir meslek olan sekreterlik mesleği, genellikle bayanlar tarafından icra edilmektedir.

sekreter nasıl olunurHer iş alanında olduğu gibi, sekreterlik mesleğinin de hassas noktaları vardır. “ Bir sekreter nasıl olmalı? ” sorusu sorulursa, öncelikle önemli bir makamın temsil edilmesi dolayısıyla zarif ve temiz giyinmeye gösterilmelidir. Diksiyon konusu da aynı zamanda çok önemlidir. Güzel konuşabilen, karşısındaki insana kibar olan bir sekreter başarılı olmak adına ilk adımı atmış denilebilir. Çalışılan firmaların yurtdışı bağlantılarının olması durumunda, sekreterin yabancı dil bilmesi de kritik bir ayrıntıdır.

Planlama yeteneğinin üst seviyede olması gerektiği gerçeği göz ardı edilmemeli, tutulan kayıtlar zamanında gerekli yerlere iletilmelidir. Aslında sekreterlik mesleğine, planlayıcı, hatırlatıcı ve karşılayıcı mesleği de denilebilir.

Sahiplenme duygusunun üst seviyede olması, başarının anahtarlarından birinin sekreterlik mesleğini icra edenin elinde olduğunun bilinmesi, icra edilen tüm görevlerde mutlulukla sonuçlanmalara sebep olacaktır.

Doğulan an hayata “Merhaba.” dediğimiz andır. Ve bu an bizim kişiliğimizin oluşmasında çok etkilidir. Doğduğumuz ve içinde bulunduğumuz ana göre değişiklikler gösteririz. Bu hem içinde bulunduğumuz anı hem de kişiliğimizi etkiler. Daha doğduğumuz anda burcumuz belirlenir. Bu burçlar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık’tır.

Burçların kişiliğimizi nasıl etkilediğine değinmek mümkündür. Burçların genel özelliklerini yazımızın geri kalanında okuyabilirsiniz.

burçların genel özellikleri

Burcunuza Göre Özellikler

Koç burcu keskin ve kararlıdır. Tutku insanıdır. Ne yapacağı önceden kestirilemeyebilir. Gerçekçidir ve idealisttir. İstediklerinde ise oldukça sakin kalabilirler. Hızlı düşünürler. Onu hayatımıza alırız ve çıkacak olursa bunu incitmeden yapacaktır.

Boğa burcunun sağlam bir kişiliği vardır. Kolay öfkelenmezler ve etrafındakilerle ilgilenirler. Sağduyuludurlar ve dingin yapılarıyla dikkat çekerler.  Hayallere kapılmazlar. Romantiktirler ama bu yönlerini ortaya çıkarmaları zaman alır.

İkizler burcu ilginç kişiliğiyle bilinir. Çok değişkendir. Bir konu üzerinde odaklanmak istemezler. Aynı şeyi iki kere yaptıkları neredeyse hiç görülmez.

Yengeç burçları dingin yapılarıyla etraflarına sükûnet aşılarlar. Hüzünlü bir yapıları vardır. Fakat bu hüznün kaynağını öğrenmek için etraflarındaki insanların güven uyandırmaları gerekmektedir.

Aslan burcunun sözlüğünde yenilmek kelimesi yoktur. Çok gururludur. Romantiktirler ve birlikte oldukları insanı el üstünde tutarlar. Yaşamı değerli bir hediye olarak görür ve ona göre yaşarlar.

Başak insanları oldukça zeki ve pratiktir. Sözleri daima içtendir. Düzeni severler. Duygularını dahi mantıksal düzlemde yaşarlar. Entelektüeldirler. Onlarla birlikteyken her şeyi öğrenmek mümkündür.

Terazi burcu insanlarının cazibesi dillere destandır. Oldukça dengelidirler. Sevecendir ve uyumludurlar. Sanattan ve aşktan beslenirler. Sorunları halletmek için görüşünü ve mantığını kullanır.

Akrep burcu gözleriyle konuşur. İhtiraslıdır ve gizemlidir. Onlarla ilişki kurabilmek için önce sabırlı olmak gerekir. Yasal olan şeylerden hoşlanmazlar. Yakınında olmak için ateşine dayanabilmek gerekir.

Yay burcunun kavrayışı çok keskindir. Özellikle felsefi konularda çok başarılıdırlar. İçtendirler. Gençliğinden en çok ders çıkarabilenler Yay burçlarıdır. Özgürlüklerine çok düşkündürler ve pratiktirler. Ayrıca dışadönük bir yapıları vardır.

Oğlak burçları kuruntulu ve depresyona yatkındır. Güvenilir ve dürüsttürler. Para söz konusu olduğunda dikkatli oldukları söylenebilir ama açık ellidirler. İyi bir sırdaştırlar. Yargılanmaktan korkarlar.

Kova burçlarının hayal güçleri sınırsızdır. Hümanist ve önyargısızdırlar. Karşılarındakinin ırkına veya cinsiyetine bakmazlar. Gereksiz samimiyetten hoşlanmazlar. Zeki olmaları en belirgin özelliklerindendir.

Balık burcu insanları sabırlıdırlar ve duyarlıdırlar. İkna kabiliyetleri çok yüksektir. Kolay uyum sağlarlar. Yaşam onlar için korkunç ve ürkütücü olabilir.

 

 

 

 

 

 

Datamax barkod yazıcı ailesinin bir diğer üyesi olan Datamax E-4205 barkod yazıcı, giriş seviyesinde çok yoğun baskı gerektirmeyen alanlarda kullanılması amacıyla üretilmiş masaüstü barkod yazıcılardan biridir. Standart olarak sadece direkt termal yani ribonsuz baskı için üretilmiş olan Datamax E-4205 etiket yazıcı, arzunuza göre yazıcı kafası değiştirilerek termal transfer baskı da alabilecek seviyeye getirilmektedir.

datamax-e-4205Özellikle bankalar, mağazalar, hastanelerde kullanılan Datamax E-4205 barkod yazıcı, depo ve üretim alanlarında kullanılmaya uygun değildir. Çok yoğun baskı gerekmeyecek ve steril dış ortamın bulunduğu alanlarda kullanılması amacıyla üretilmiştir.

Gelelim ürünün teknik özelliklerine; Bu etiket yazıcının baskı çözünürlüğü 203 dpi’dır. Saniyede 127 milimetre baskı alma hızına sahiptir ve maksimum baskı genişliği ise 108 milimetredir.  Baskı uzunluğu ise 2540 milimetre olarak ayarlanmıştır.

Ürünün paralel ve seri port, USB bağlantı tipleri bulunmaktadır. 4 MB hafızası bulunan ürünün 2,4 kilogram ağırlığı bulunmaktadır. Datamax E-4205  masaüstü barkod yazıcı, 179 mm X 223 mm X 254 mm ölçüleri ile kompakt bir yazıcıdır.

Datamax’ ın bu modelini panetiket.com’ da bulabilirsiniz. Fiyat ve detaylı bilgi için pan etiket yetkilileri ile temasa geçiniz : http://www.panetiket.com/pan-etiket-iletisim

kahve-fali

Günümüzde kahve içinde rutin hale gelen fincan kapatma ve kahve falı bakma eylemi nereden ve ne zaman çıktı hiç düşündünüz mü? Kahve falı hangi şartlar sebebiyle ortaya çıkıp günümüze kadar gelmiş hemen beraber inceleyelim. Tabii bunu incelemeden önce kahvenin tarihçesine de kısaca değinmemiz gerekiyor.

Kahvenin, net bir veri olmasa da 8. yüzyılda dağda hayvanlarını otlatan bir çoban tarafından bulunduğu rivayet edilmektedir. Çalıların arasında bulunan kırmızı meyveleri hayvanlarına yediren çoban, hayvanlarının bu kırmızı meyveleri yemediği zamanlara göre daha hareketli ve enerji dolu olduğunu farkedince bu kırmızı meyveden şüphelenmiş ve kahve bu şekilde keşfedilmiş. Kahvenin ülkemize gelmesi ise 16. Yüzyılı bulmaktadır.  Yavuz Sultan Selim döneminde Yemen’in ele geçirilmesinden sonra Yemen Valisi jest olması için saraya Yemen Kahvesini yollamaya başlar. Böylelikle kahve topraklarımıza girmiş olur.

kahve-fali

Haremde oldukça popüler bir içecek olmaya başlayan kahve, özel bir şekilde ipince olacak kadar öğütülüp pişirilmeye başlanınca Türk Kahvesi adını almıştır. Tabii Türk kahvesi olur da kahve falı olmaz mı… Kahve falı da haremde ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkıp sebebi öncelikle haremdeki dedikoduları üstü kapalı bir şekilde kadınların birbirlerine anlatmasından kaynaklansa da zaman ilerledikçe gelecekten alınacak haber olarak kahvenin telveleri okunmaya başlanmıştır. Görülen her bir şekle bir mana katılmış ve özel bakım yöntemleriyle günümüzün kahve falı ortaya çıkmıştır. Kahve falı, Çin’de ortaya çıkan Çay falından da esinlenerek keşfedilmiştir. Geçmişte ve günümüzde insanlar hep gelecekleri ile ilgili haber almak isterler. Bilinmeyene karşı büyük bir arzu vardır. Bu haberlere erişebilmek için de çeşitli araçlar kullanırlar. Çinliler de gelecekten haber alabilmek için çay yapraklarının demlenmesinden sonra aldığı şekillere bakmışlardır. Bu yöntem ile gelecek ile ilgili bilgilere ulaşmışlardır. Kahve falı da bu yöntemden esinlenerek ortaya çıkmış bir yöntemdir.  Dilden dile, elden ele bu yöntemler paylaşılınca da günümüze kadar bu fal çeşitleri hayatımızda varolmuşlardır.

Bebek bekleyen anne ve babalar bebek odaları hazırlıklarına başladığında, hem şık hem de sağlıklı mobilyalardan oluşan bir oda yaratmaya çalışmaktadır. Bebek odası tasarımını bir çok aile doğal renkte beşik ve dolaplardan yana kullanıyor. Böylelikle yoğun boya içeren ürünlerden uzak durmuş oluyor.

Sizlerinde gördüğü gibi bu bebek odası takımı eskitme mobilya ürünleri arasında bulunmakta. Nostaljik ve saray havasında olan bu takım, kaliteli ve yüzde yüz doğal ahşap ürünler kullanılarak üretildi. Farklı bir zımparalama tekniği kullanılan takımda beşik parmaklıkları ve dolap üzeri pürüzsüz bir dokunuşa sahip. Özel bir vernikle son aşaması tamamlanan takımda su bazlı vernik kullanıldı. Su bazlı vernik özellikleri arasında bebek sağlığı için sorun teşkil etmemesi ilk sırada geliyor. Doğal ahşap üzerine uygulanan bu vernik iç ve dış ürün kaplamada asla koku yapmıyor. Özellikle çekmece içinde bebek kıyafetleri kokuya maruz kalmıyor. Ahşap su bazlı vernikten dolayı hava almaya devam ettiği içinde ahşap üzerinde nem, mantar ve küf gibi farklı sorunların yanşanma ihtimalide yok. Özel vernikleme yöntemiyle, düz ve pürüzsüz yüzey üzerine uygulanan sprey uygulamayla fırça darbesi izi de bu takım için söz konusu değil. Ve bu vernik ahşabın doğal rengini de kesinlikle bozmuyor, toz itici özelliğiyle hem parlak bir görüntü hem de düz bir his veriyor. Bebek odası tercihlerinde doğal ürünlerden imal edilmiş takımları tercih eden anne ve babalar için En Kaliteli Bebek Odası Markaları 531 kodlu bu ürün gerçekten eşi benzeri olmayan ürünlerin başında geliyor. Takım toplamda üç farklı parçadan oluşuyor. Bu parçalar arasında en çok özen gösterilen ürün olan beşikte, koruyucu parmaklıklar sayesinde bebeğiniz her türlü düşme tehlikesinden korunmuş oluyor. Yere kadar devam eden parmaklılar sayesinde bebeğinizin uyku seti de farklı bir görsellikle ön plana çıkıyor. Bu üründe dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise bebeğinizin altını değiştirmek için konsolda kullanım alanının varlığı. Görsellik, şıklık, konfor ve sağlıklı ürün özelliklerini bu bebek odası takımında bulan anne ve babalar bebek odalarında duvar kağıtları ve yer döşemeleri ile bebek odalarını tamamlayabilir.

Bebeğini sağlıklı bir ortamda yetiştirmek isteyen aileler, bebek oda takımlarında doğal ürünleri seçerken bu ve bunun gibi takımlarla sade fakat şık, kaliteli ve doğal ürünlerin kullanıldığı ahşap bebek mobilya ürünlerini tercih ediyor. Ürünlerimizi dikkatli incelerseniz sizinde aradığınız özelliklerde bir bebek takımı mutlaka bulacaksınız.

PHP kodlaması ile yazılmış dünyanın en büyük blog sistemidir.Bu sistem ile çok kısa bir sürede dosyaları kendi sunucunuza yükleyerek web sitenizi hayata geçirebilirsiniz. WordPress aslında bir blogdan fazlasıdır. WordPress ile blog dışında alışveriş, video, portal, forum gibi birçok sistemi wordpress alt yapısı kullanarak oluşturabilirsiniz. Milyonlarca tema ve eklentisiyle wordpress dünyada en çok kullanılan ve güvenilen sistemdir. WordPress güvenlik bakımından alanında en iyisidir her türlü güvenlik önlemini alan WordPress’i hacklemek neredeyse imkansızdır. Ayrıca açık kodlu ve geliştirilebilir olması bu sistemin bir başka avantajlarındandır. WordPress ile yüksek ziyaretçili bir websiteniz olabilir çünkü; wordpress arama motorlarıyla uyumludur. Arama Motoru için tasarlanmış olan bir wordpress sitesi düzgün eklentilerle Google ve Yandex gibi büyük arama motorlarında eklediğiniz içeriği hemen indexliyor ve bu indexlenme size bol ziyaretçi olarak geri dönüş yapıyor. Üyelik sistemi sayesinde gelen ziyaretçiler websitenize üye olabiliyor bu ziyaretçiler daha sonradan isteğe bağlı editör olarak websitenizde kaldığı yerden devam ediyor.Wordpress sisteminde sizi harika bir yönetim paneli bekliyor bu panelde yazı, video, resim gibi içerikleri pratik bir şekilde gönderebiliyorsunuz. Üyelerinizi takip edebiliyor tema seçimi ve eklenti yükleme işlemini yine bu kullanışlı yönetim paneli üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz.