Astronomi Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Astronomi Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Astronomi kelimesinin eş anlamlısı nedir? Bu kelime astronomi ile ilgilenen ve ya ilgilenmeye başlayan herkes merak etmektedir. Astronomi kelimesi yunanca kökenli bir kelime olup astron=yıldız, nomos=yasa olarak detaylandırılmaktadır. Yani yıldız yasaları olarak dizilen bu kelime günümüzde gökbilimi olarak adlandırılır. Yıldızların, gök cisimlerinin, uzayda ve dünyaya göre ne tür, nasıl, ne kadar hızda hareket ettikleri ve bu gibi değişimlerin nasıl farklılıklara yol açtığı ile ilgilenen bir alandır.

Astronomi Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?Astronomi biliminin gelişimi: astronomi bilimi bazı dallara ayrılır ve bu dallar da astronomiyi ilgilendirmek ile birlikte eş değer özelliklere sahiptir. Örneğin astrofizik dalı evreni oluşturan maddelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini araştırmaktadır. Bu özellikler evrende hareket eden ya da edecek olan, değişim gösteren ya da değişim gösterme ihtimali olan her türlü varlığın önceden tahmin edilmesini ya da olabilecek olaylara karşı önceden önlem alınabilmesini sağlamaktadır.

Astronomi dalının insanlık tarihinde büyük bir önemi vardır. İlk olarak gök bilimi ile ilgilenmiş uygarlık sanılan Babiller bu alanda birçok gelişime ön ayak olmuşlardır. Takım yıldızının birçok kısmını tanımladıkları görülen Babililer aynı zamanda değişim evrelerine göre düzenlenmiş ilk takvimi oluşturmuşlardır. Gökbilimi hakkında gelişimin diğer etkileri ise eski yunan da görülür. Eski yunan gök bilimi araştırmalarında gezegenin yer küreye göre hareket ettiğini bir kürenin ortasında yer küre varsa buna asılı olan bir çok yıldız ve farklı cismin bulunduğunu iddia ederdi. Aynı dönemlere rast gelen farklı araştırmalar da ise evrenin oradasın da güneşin bulunduğunu ve bu cisimlerin güneşe göre hareket ettiklerini ileri sürdüler. Bu sayede gece ve gündüz oluşumunun sırası ile devam edebildiğini açıkladılar.

Son hali; İÖ. 3000 yıllarında başlayan bu gök bilimi araştırmaları İS. 2. Yy da tam bir temele dayandırılmaya başladı. Yer küreye doğru sarkan yıldızlardan oluştuğu düşünülen evren bunca zaman yapılan araştırmalardan sonra ilmeklerin üzerinde dizilmiş olan ve farklı hareket hızları farklı boyutları ile güneş etrafında dönen dünya gibi görünen ama farklı olan gök cisimlerine çevrildi.