Demir Neyden Yapılır?

Demir latince “ferrum” kelimesi ve “Fe” sembolü ile gösterilen 26 atom numarasına sahip metal bir elementtir. Demir dünyamızın manyetik alanına katkısı ve uzaydan gelen radyasyonu önlemesi açısından önemli elementtir.

Demir uzayda çok bulunan elementler arasındadır. Demirin dünyaya gelişi hakkında tahmin edilen yerkürenin göktaşı bombardımanına maruz kalması ve demirin bu şekilde dünyamızın kabuğuna yerleşen element olmasıdır. Demir maddesi insanlık için son derce önemli bir metaldir.

demir neyden yapılır

Medeniyetin ilerlemesine sağladığı faydanın yanında günümüzde sanayinin ve endüstrinin en temel hammaddelerinden biridir. Günlük hayatımızda birçok sahada kullanılmaktadır. Hemen hemen bütün teknolojik gelişmenin ilerlemenin temelinde demirden elde edilen makine ve aletlerin kullanımı rol oynamıştır denilebilir. Peki demir neyden yapılır? Demir metalini element olarak bulmak oldukça zordur. Metelik demir elde etmek için demir cevherine kimyasal indirgeme kullanılır. Bu sayede cevher temizlenerek demir elde edilir. Demir çelik yapımında da kullanılmaktadır. 1420-70K ısıda eritilen demir yüzde 90 oranında demir ve yüzde 35 oranında karbon ortaya çıkmaktadır.