Devlet Hangi Sektöre El Atmalı ?

Devlet Hangi Sektöre El Atmalı ?

Son yıllarda yapılan reform hareketleriyle sağlık gereken ivmeyi gösterememektedir. Sağlık sektöründe her geçen gün hasta hakları ile ilgili sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu sıkıntıların büyük bir bölümü de özel sağlık kuruluşlarından kaynaklanmaktadır. Özel sağlık kuruluşları yeteri kadar denetim mekanizmasından geçirilmemektedir. Bu yüzden de hasta hakları göz ardı edilmektedir.

Devlet Hangi Sektöre El Atmalı ?Özel sağlık kurumları hasta haklarını hiçe saymaktadır. Özel sağlık kuruluşları devlet tarafından yıl içerisinde düzenli olarak denetlenmesine rağmen bu denetim yeterli görülmemektedir. Bu denetimlerin yetersiz kalması sonucu sağlıkta aksaklıklara sebebiyet vermekte ve sağlık basamakları döngüsünü sekteye uğratmaktadır. Devlet hastanelerinde durumlar da çok farklı olmamakla beraber sağlıkta yapılan son reformlar en çok hastaları etkilemektedir. Hastalar isteklerine göre randevu alamaz duruma gelmektedir. Bu da tedavilerinin gecikmesine hastalıklarının ilerlemesine neden olmaktadır. Hastalar bu kadar uzun beklememek için özel sağlık kuruluşlarına gitmektedir. Özellikle yaşlı ve emekli hastalar özel hastanelerdeki ağır katkı paylarını ödemek zorunda bırakılmaktadır. Parası olmayan hastalar ise randevu gününü beklemekte ta ki hastalığı kötüleşmeden tedavi olmayı beklemektedir.

Sağlık sektörü toplum için düzeltilmesi gereken olmazsa olmaz iyileşmeyi göstermelidir. İlerleyen yıllarda sağlık sektörü toplum için iyileştirilmelidir. Yoksa devlet hastaneleri gereken talebi karşılayamaz durumu düşebilir ve hastalar uzun süre bekledikleri için hastalıkları ilerleyebilir ya da ölebilirler. Bu da toplumda derin yaralar açılmasına sebep olabilmektedir. Sağlık sektörü özelleştikçe hasta haklarına verilen önem azalmaktadır. Bunun için de devletin denetim mekanizmasını katılaştırması ve ağır yaptırımlar uygulamasıyla çözüm bulunabilmektedir. Toplumun yaşlanması ile sağlığa gereksinim artmaktadır. Devlet mekanizmasının toplumun yaşlanmasıyla birlikte gelecek sağlık sorunlarına eğilmesi gerekmektedir. Bunun için ek çalışmalar ve bütçeler ayırmalıdır. Sağlık sektörünün özelleştiği ülkelerde parası olan kişiler sağlık kurumlarından faydalanmaktadır. Devletler ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar sağlıklı bireylere ihtiyaçları daha fazla olmaktadır.