Endüstri Kelimesinin Kökeni Nedir?

Endüstri Kelimesinin Kökeni Nedir?

Sürekli ya da kısmi zamanlarda, makina ve benzeri araçları kullanarak bir madde veya gücün niteliklerini ve biçimlerini başkalaştırarak toplu üretimde bulunma faaliyetine endsütri veya sanayi denilmektedir. Endüstri kelimesinin kökeni nedirve nerden gelmektedir. Endüstri kelimesi ortaya çıktığı köken ile gerçekten doğduğu yer arasında ortak bir özellik var mıdır?

Endüstri kelimesinin ilk olarak kullanan toplum…

Türkçeye Fransızlardan geçmiş olan endüstri kelimesi ilk olarak Hint-Avrupa anadilinde herhangi bir örneği bulunmayan “stere-“ yaymak, serme, ortaya çıkarmak” anlamında kullanılmıştır. Endüstri Kelimesinin Kökeni Nedir?Daha sonra Arkaik Latince ’de “endo-struus” olarak günlük dilde kullanıla gelmiştir. Söz konusu kelime Arkaik Latince ’den Latince ’ye çalışkan anlamına gelen “ındustrius” olarak geçmiştir. Bir süre sonra evrimleşen sözcük Latince’de “industria” olarak kullanılmış. Fransızlarda bu kelimeyi alarak çalışkanlık, çalışarak ortaya konan şey ve sanayi anlamına gelen “industrie” olarak kullanmıştır.

Kelimenin evrilme sürecinde birçok medeniyet tarafından kullanıldığını görmekteyiz. Ancak endüstri kelimesini kullanan bu medeniyetlerden ziyade sanayi devrimini gerçekleştiren ülke endüstri kelimesinin kökeni nedir sorusuna gerçek manada cevap vermektedir.

İngiltere ve Endüstri Devrimi

Günümüz toplumunda Endüstri devrimi ve endüstri denince akla ilk gelen ülke sanayi devrimini gerçekleştiren ülke İngiltere akla gelmektedir. İlkel yaşam koşullarından sanayi devrimine kadar olan süreçte insanoğlu hep kol gücüne dayalı olarak üretim gerçekleştirmiştir. 18-19 yüzyıl boyunca İngiltere’nin buharlı makinaları icat etmesiyle üretim süreci değişmiştir. Endüstri kelimesinin kökeni nedir sorusu bu devrim ile gerçek anlamına kavuşmuştur yani kol kuvvetinden makine kuvvetine evrilme olmuştur.

Türkiye ve endüstri kelimesi

İngiltere’nin endüstri devrimi tüm Dünya’yı etkilediği gibi Türkiye topraklarında yaşayan toplulukları da etkilemiştir. O dönemde çok ilişki içinde olduğu Fransızlardan etkilenerek Endüstri kelimesi kullanılmıştır daha sonra aynı anlama gelen sanayi kelimesi onun yerini almıştır.