İlk Astronomi Okulu Nerede

İlk astronomi okulu Kırşehir de açılmış kullanım görülmüştür. Türk- İslam kültürünü ve medeniyetini yansıtan en mükemmel mimari özelliklerini taşıyan cacabey medresesi Selçuklu döneminde inşa edilmiştir. Müspet bilimlerinde öğretildiği fakülte olarak hizmet verilmiş; gökyüzünün, güneşin, ayın ve yıldızların hareketlerini yerlerini konumlarını incelemişlerdir. Kılıçaslan’ın oğlu keyhüsrev zamanında Cebrail ibni-caca tarafından yaptırılmıştır . Kırşehir’in il merkezinde bulunur.

Medresenin kuzey cephesinde giriş olarak kullanılan taç kapı vardır.Kuzeydoğusunda medreseye bitişik olan cacabeyin türbesi vardır.Güneybatısında minare vardır.

Yapının en önemli özelliği göz çarpan kısmı; cephelerde ve köşelerde bulunan sütuncelerdir. Bunlar inşaat tekniğinde süs niyetine yapılır.

Toplam 3 tane sütüneler vardır. Roketin fırlatma ve ateşleme halini belirtir.

13.yy da roket çizimlerinin, taslaklarının bu yapıda kullanılması mimari ve fonksiyon uyumunun göstergesidir. Malzeme olarak o zamanlar da kesme taş ve moloz taş, minarelerde sırlı tuğlalardan yapılmıştır.

Kapının yönünde duvarın iki dış köşesinde garip kaideleri olan bir çift burma gövdeli sütünce yapılmıştır.Kasara kuşatma kemerinin iyi yanında da simetrik olarak düzenlenmiş dairesel kabara bulunmaktadır. Giriş kemerinin hemen üzerinde duran tek satırlık bir kitabe yer almaktadır. Bu kitabede besmele, nah suresinin 90. ayetinin ilk kısmı yer almaktadır. Altında bulunan uç kısımları iki yana dönen diğer kitabede, AL-İ imran suresinin 18. ve 19. ayetleri yer almaktadır.

Taç kapılardan bahsedilmiştir ve sütuncelerin başkısınlarından küreler sarkıtılmıştır bunlar ayı simgeler .Girişin her iki yanında mihrabiyeler bulunmaktadır .Kuzey kısmında bulunan giriş kapısından eyvana oradan da avluya geçilmektedir . Avlunun tam orta kısmında bir kuyu vardır ve üzerinde aydınlatmak için fener yer almaktadır.

Bu kuyunun amacının yıldızları incelemek için rasat kuyusu olarak yapıldığı ön görülmektedir . Avlunun güneyinde mescid vardır .Türbenin girişteki kapısı palmet ve kıvrık dal motifleriyle süslenilip şekil verilmiştir . Türbe iki kattan oluşmaktadır . Alt katı mezar odası (kripta) , üst katı yalancı mezar olarak kullanılmıştır.