Modern Astronominin Dalları

Gezegenimizin de içinde bulunduğu evreni, (dünya, güneş, ay, güneş sistemi, yıldızlar, asteroidler, galaksiler vb.) içine alan ve bu cisimlerin yapılarını, bulundukları yerleri, hareket kanunlarını, olağan gelişmelerini, günümüze kadar olan değişiklikleri ve gelecekte meydana gelebilecek olayları öngören astronomi biliminin yukarıda saydığımız birçok alandan dolayı birçok dallara ayrılmıştır.

Astrofizik

Astronomi sayesinde öğrendiğimiz evrendeki bulutsuların, galaksilerin, gezegenlerin, yıldızların ve diğer her nesnenin (malzemenin) fizik ve kimya kanunlarını kullanarak doğum, yaşam ve ölümünü açıklayan bilim dalıdır. Gök cisimlerinin terkibini, enerji kaynaklarını ve spektrumlarındaki enerji dağılımını işler.

Gök Mekaniği

Gökyüzündeki bütün cisimlerin hareketlerini, kütle çekim kuvvetlerini, yörüngelerini ve hareketlerinden doğan olayları inceleyen astronomi alt dalıdır.

Kozmoloji

Astronomide evren bilim demektir. Evrenin nerden geldiğini, ne olduğunu, nereye gittiğini, neye benzediğini, öz kütlesinin ne olduğunu, galaksilerin genel dağılımını ve onu oluşturan maddenin ne olduğunu araştıran ve çözüm arayan astronomi alt dalıdır.

Astronometri

Astronomide gök ölçümü olarak bilinir. Yıldızların ve sistemlerinin var oldukları konumlarını ve bu konumların hareketlerini, değişimlerini yüksek hassasiyetle ölçümlerini yapan astronomi alt dalıdır.

Fotometri

Işık miktarının ölçülmesi, cisimlerin ışığı iletme, dağıtma, soğurma gibi özelliklerini inceleyen ve ışık şiddetini karşılaştırmaya yarayan fizik ve aynı zamanda astronomi alt dalıdır.

Spektroskopi

Cisimlerin veya maddelerin özelliklerini parçacık ve ışın gibi etkenler kullanılarak farklı tekniklerle kullanılan yöntemin adıdır.

Ayrıca bu başlıklar altında ortak olarak işlenen ve önemli astronomi konuları da vardır. Güneş, güneşin içi, güneş rüzgârı, fotosfer(güneşin görünen yüzü), güneş sistemi, kuyruklu yıldızlar ve son olarak kuasarlar gibi sayısız bir sonsuzluk içinde devam ettirebilecek kadar başlık astronomi alt başlıklarıyla incelenmektedir.

İnsanoğlu için ulaşılmayan gökyüzü her zaman meraktır ve vazgeçilmeyendir olmuştur.