Sosyal Medya Ağı Nedir?

Sosyal Medya Ağı Nedir?

Sanal temelli gerçekliğin bireylerin gündelik yaşantılarındaki gerçekliğin bir parçası haline gelmesinin en önemli sebeplerinden birisini teşkil eden sosyal ağlar günümüzde ilişki ve iletişim deneyimlerimizi yeniden yapılandırmaktadır. Bu çalışmada dijital ağların insanların yaşamında ortaya çıkardığı önemli değişimlere değinilmiş ve yeni bir kitle iletişim aracı olmasının yanı sıra, toplumsal yapıyı değiştiren, bireylerin kimlik algılarını ve mesajlarını etkileyebilen ve sosyalleşme pratiklerini değiştiren bu platformların en belirgin özellikleri tespit edilmiştir.

Sosyal ağ teorisinde ortaya konulan kavramlardan birisi olan “sosyal kapital” olgusunun, sosyal Sosyal Medya Ağı Nedir?medyanın yaygınlaşmasında ve ilişki pratiklerimizi etkilen bir yapı haline dönüşmesinde en etkili sebeplerden birisi olduğu tespit edilmiştir.

Bu alanda yapılan son döneme ait saha çalışmaları incelendiğinde, bireylerin sosyal kapitallerini arttırma motivasyonunun sosyal medyanın ilişkileri dönüştürücü etkisinin en önemli kaynaklarından birisi olduğu görülmektedir. Bunun yanı sıra toplumdaki gerçek sosyal ağlarda karşılaşılabilecek baskılar sebebiyle mahremiyet ve özgürlük dinamikleri bireylerin sosyal ağlarda bir araya gelmelerine ve kendilerini daha kolay ifade edebilmelerine yol açmaktadır. Gerçek kimlik ve sahte kimlik ayrımının yapılmasının zorluğu nedeniyle sosyal ağlarda olmak istediği kimliğe kolayca bürünen bireylerin varlığı da sosyal medyanın kullanım motivasyonunda temel etkenlerden birisidir.

Son olarak, vitrin kültürü olarak adlandırılan, bireylerin oldukları en iyi hallerini yansıtma, hatta olduklarından daha mükemmel olduklarına çevrelerini ikna etme, sürekli görünür olma ve mahremiyetle ilişkili kaygılarını bir kenara bırakma davranışına ilişkin gerçekleştirilen incelemede ve yapılan literatür taramasında; bu davranış kalıbının altında yatan motivasyonun, bireylerin toplumda ve sosyal ağlar içerisinde kitle iletişimi tarafından kendilerine yöneltilmiş olan sıradanlaşma baskısını aşarak, farklı olduğunu ve bir birey olarak var olduğunu ispatlama çabası ile yakından ilişkili olduğu şeklinde bir sonuca varılmıştır.

One thought on “Sosyal Medya Ağı Nedir?”

  1. tanıdığım herkes sosyal medya ağlarının her birinde hesabı olan ve bunları aktif olarak kullananlar olarak çevremdeki insanlardan oluşmaktadır ben pek kullanmıyorum kullanacak ne vaktim nede zamanım var

Comments are closed.